Στα €521 εκατ. το α' τρίμηνο του 2022 τα καθαρά αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς
Στα €521 εκατ. το α' τρίμηνο του 2022 τα καθαρά αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς

Στα €521 εκατ. το α' τρίμηνο του 2022 τα καθαρά αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς

Τα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €542 εκατ.
RE+D magazine
12.05.2022

Στα €521 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2022, από ζημία €404 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε κέρδη 542 εκατ. ευρώ ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος 416 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωση του με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρει:

«Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8,3%, ενώ έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάκαμψη. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι βελτιούμενες τάσεις του κλάδου του τουρισμού στη χώρα μας μετά την πανδημία, αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές επέκτασης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που διαμορφώνεται λόγω του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η υφιστάμενη κρίση έχει ενισχύσει την οικονομική αβεβαιότητα και έχει αυξήσει σημαντικά τις τιμές στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τα εμπορεύματα. Στην παρούσα φάση, οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί πλήρως ο μακροπρόθεσμος σχετικός αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Θα παρακολουθούμε σε συνεχή βάση τις σχετικές εξελίξεις στη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασαν απτή βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε 6% απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της, ευθυγραμμιζόμενη με τον ετήσιο στόχο της για το 2022. Η κεφαλαιακή της θέση είναι ισχυρή, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 fully loaded στο 10%, ενσωματώνοντας περισσότερα από τα 2/3 της επίπτωσης αποεπένδυσης των NPE για το 2022, ενώ το οργανικό έξοδο προβλέψεων κατέγραψε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ισολογισμού. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων που σχετίζονται με NPE, εμφάνισαν ανθεκτικότητα. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες υπερέβησαν το όριο των 100 εκατ. ευρώ για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και μαζί με τον συνεχιζόμενο περιορισμό του λειτουργικού κόστους, συνέβαλαν ώστε τα έσοδα προ προβλέψεων να διαμορφωθούν στα 502 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη του ισολογισμού υποστηρίζεται από την ισχυρή θέση ρευστότητας με την ενίσχυση των καταθέσεων, την επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με νέες χορηγήσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο και την αυξητική τροχιά στα υπό διαχείριση κεφάλαια και τις τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες, που αυξήθηκαν κατά 37% και 26% ετησίως αντίστοιχα.

Για τον Όμιλο Πειραιώς, οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το επιχειρηματικό μας σχέδιο, επιτρέπουν να είμαστε σταθερά αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας».

Κύριες εξελίξεις 1ου 3μήνου 2022

• Βασικά λειτουργικά κέρδη 93 εκατ. ευρώ συνέπεια της δραστικής βελτίωσης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων προβλέψεων.

•Αποκατάσταση του δείκτη fully loaded CET1 στο 10%, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος του κόστους αποεπένδυσης των NPE (μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) για το 2022.

•Ισχυρή νέα παραγωγή δανείων ύψους 1,7 δισ.ευρώ το 1ο 3μηνο, που οδήγησε σε επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 0,3 δισ.ευρώ, με επιτάχυνση των δανειοδοτήσεων κατά το 2ο τρίμηνο.

• Ιστορικά χαμηλό οργανικό έξοδο προβλέψεων στις 50μ.β., αποτέλεσμα της ιστορικά χαμηλής εισροής νέων NPE (115 εκατ. ευρώ) σε τριμηνιαία βάση, δείκτης NPE στο 12,6% σε τροχιά επίτευξης στόχου για μονοψήφιο δείκτη εντός του έτους.

•Τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τα ασφάλιστρα bancassurance παραμένουν σε ανοδική τροχιά, 37% και 26% υψηλότερα σε ετήσια βάση το Μάρτιο 2022.

Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τη δυναμική των ESG θεμελιωδών της και τη συνεπή υλοποίηση του σχετικού σχεδιασμού της, συμπεριλήφθηκε στους 400 κορυφαίους «Europe's Climate Leaders» από τους Financial Times για το 2022, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως η μόνη ελληνική εταιρεία με αυτή τη διάκριση.