Σταδιακή επαναφορά στα προ-covid επίπεδα για τον όμιλο Attica Group το α' εξάμηνο 2022
Σταδιακή επαναφορά στα προ-covid επίπεδα για τον όμιλο Attica Group το α' εξάμηνο 2022

Σταδιακή επαναφορά στα προ-covid επίπεδα για τον όμιλο Attica Group το α' εξάμηνο 2022

Συνεχίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του μέσω της θυγατρικής στον ξενοδοχειακό κλάδο.
RE+D magazine
26.09.2022

Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 201,45 εκατ. ανακοίνωσε ο όμιλος Attia Group για το α' εξάμηνο του 2022 έναντι Ευρώ 122,19 εκατ. στο α΄ εξάμηνο 2021 και ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 9,61 εκατ. έναντι Ευρώ 4,38 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2021.

Το ίδιο διάστημα ο όμιλος ανακοίνωσε ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους Ευρώ 30,54 εκατ.(ζημίες Ευρώ 34,05 το α΄ εξάμηνο 2021). Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση "με την άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηματοδοτώντας την σταδιακή επαναφορά των εργασιών του Ομίλου στα προ Covid- 19 επίπεδα.

Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη πολύ υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους".

Σύμφωνα με την Attica Group οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της καταναλωθείσας ποσότητας από τα πλοία του Ομίλου, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν κατά Ευρώ 12,8 εκατ. στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 67,88 εκατ. από Ευρώ 97,36 εκατ. στις 31.12.2021. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 467,42 εκατ. έναντι Ευρώ 481,59 εκατ. την 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 684,91 εκατ. έναντι Ευρώ 673,84 εκατ. στις 31.12.2021. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30.06.2022 σε Ευρώ 344,44 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,6 ανά μετοχή της Εταιρίας. Την 30.06.2022 ο Όμιλος απασχολούσε 2.089 εργαζόμενους.

Οι επενδύσεις

Η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με α΄ εξάμηνο 2021, αυξήθηκε κατά 108% στους επιβάτες, κατά 56% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τo α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 54%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του Ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Επέκταση δραστηριοτήτων στον ξενοδοχειακό κλάδο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε από το 2021 να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Συμφωνία με πιστωτές και ΑΝΕΚ

Στις 21.9.2022 η Εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των Ευρώ 80.000.000 προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους Ευρώ 236.419.251,23 πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.9.2022.