Σταθερές οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη παρά την αυξημένη ζήτηση
Σταθερές οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη παρά την αυξημένη ζήτηση

Σταθερές οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη παρά την αυξημένη ζήτηση

Σύμφωνα με τις «Danos Group Property Market Overviews for the 2nd Semester of 2023», οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη σταθεροποιήθηκαν στο β' μισό του 2023.
RE+D magazine
20.03.2024

Σταθερές παρέμειναν οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης -Χανιά και Ηράκλειο - το β' εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το α' εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για το νησί που έδωσε στην δημοσιότητα η ΔΑΝΟΣ an alliance member BNP PARIBAS REAL ESTATE για το 2ο Εξάμηνο του 2023, παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση για απόκτηση κατοικιών ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο και εξοχικών κατοικιών κοντά στην παραλία από αγοραστές προερχόμενους από Ευρώπη αλλά και από χώρες εκτός Ευρώπης όπως ΗΠΑ, Αυστραλία κ.λπ. 

Τεράστια ώθηση στη ζήτηση και στην Κρήτη έδωσε και το στεγαστικό δάνειο για νέους μέσω του κυβερνητικού προγράμματος «My Home», το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο από ένα κοινό στεγαστικό δάνειο με το 75% του δανείου να χρηματοδοτείται άτοκα από το κράτος στις μέγιστη χρηματοδότηση €200.000.

Το αυξημένο κόστος κατασκευής είχε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του αριθμού νέων οικοδομικών αδειών σε σχέση με την εποχή μετά την Covid-19, ενώ η προσφορά εξακολουθεί να αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση ακινήτων προς πώληση ή μίσθωση. Το γεγονός αυτό έχει διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο στις πωλήσεις κατοικιών όσο και στις μακροχρόνιες μισθώσεις.

Από την άλλη πλευρά, τα ακόμη αυξημένα επιτόκια στεγαστικών δανείων σε όλη την Ευρώπη επηρεάζουν την αγορά κατοικιών. Επιπλέον, ο συνδυασμός του ποσοστού πληθωρισμού και των επιτοκίων στεγαστικών δανείων επηρεάζει τη ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια και το κόστος μακροπρόθεσμου χρέους, με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής ικανότητας των ιδιωτών χρηστών και επενδυτών.

Ειδικά σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του Ηρακλείου οι αξίες των ακινήτων κυμαίνονται από €2.000-€4.900 ανά τμ με τις μέσες τιμές να είναι περίπου €3.450 ανά τμ.

nd1.jpg


Στις περιοχές της πόλης των Χανίων οι αξίες των ακινήτων κυμαίνονται από €2.000-€5.500 ανά τμ με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν νέα κτίρια και τις μέσες τιμές να είναι περίπου €3.750 ανά τμ.

nd2.jpg