ΣτΕ: ακυρώνονται νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων χωρίς συμφωνία συνιδιοκτητών
ΣτΕ: ακυρώνονται νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων χωρίς συμφωνία συνιδιοκτητών

ΣτΕ: ακυρώνονται νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων χωρίς συμφωνία συνιδιοκτητών

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
20.11.2023

Ακυρώνει ως μη νόμιμες τις υπαγωγές στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (αρχικός νόμος για τα αυθαίρετα) αυθαίρετων κατασκευών που έγιναν χωρίς την σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών ή έστω την ανοχή τους με νέα απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο έφτασε καταγγελία για νομιμοποίηση αυθαίρετου κτίσματος σε ακίνητο εκτός σχεδίου, στον Δήμο Ηγουμενίτσας, επιφανείας άνω των 4.000 τ.μ., για την οποία δεν συναινούσαν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες. Εν προκειμένω υπήρχαν έγγραφα και στοιχεία που αποδείκνυαν την εκπεφρασμένη αντίθεση τους σχετικά με την υπαγωγή των επίμαχων αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του νόμου.

Σχετική ρύθμιση( ν. 4315/2014 άρθρου 34 παρ. 2) προέβλεπε ότι για  ακίνητα, εκτός σχεδίου,  άνω των τεσσάρων στρεμμάτων,  οι συγκύριοι μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου περί αυθαιρέτων 4178/2013 χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών υπό την προϋπόθεση ότι ασκούσαν πέραν της δεκαετίας αδιαλείπτως πράξεις νομής και κατοχής στην αποκλειστική χρήση τμήματος του ακινήτου, στο οποίο δεν έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία.

Ωστόσο το ΣτΕ έκρινε μη "νόμιμη" τη συγκεκριμένη ρύθμιση, και εξακολουθεί να απαιτείται συμφωνία όλων των συγκυριών όταν προκύπτει εκπεφρασμένη αντίθετη βούληση κάποιου εκ των συνιδιοκτητών. 

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο "Αντίθετη εκδοχή θα συνιστούσε παραβίαση τόσο του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρα 17 & 24 του Συντάγματος) και των εξ αυτού εκπορευόμενων εξουσιών του συγκυρίου που δεν επιθυμεί την υπαγωγή του αυθαιρέτου στις διατάξεις του ν. 4178/2013, όσο και της συνταγματικής επιταγής για πολεοδομική διαμόρφωση της χώρας με βάση ορθολογικό σχεδίασμα, υπαγορευόμενο από πολεοδομικά κριτήρια, η οποία επιβάλλει την στενή ερμηνεία των διατάξεων που επιτρέπουν, κατ’ εξαίρεση, την διατήρηση κατασκευών ανεγερθεισών χωρίς νόμιμη άδεια".