Στη Blantyre το 11,84% που κατέχει η Πειραιώς στην Attica Group
Στη Blantyre το 11,84% που κατέχει η Πειραιώς στην Attica Group

Στη Blantyre το 11,84% που κατέχει η Πειραιώς στην Attica Group

Η πράξη γίνεται σε συνέχεια του από 14/7/2022 Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών.
RE+D magazine
19.07.2022

Στη διαχείριση του επενδυτικού οίκου Blantyre Capital του Ινδικής καταγωγής Mubashir Mukadam περνά το ποσοστό 11,8437% που κατέχει η τράπεζα Πειραιώς, στην Άττικα Συμμετοχών.

Υπενθυμίζεται οτι τον περασμένο Δεκέμβριο η Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε σε σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με εταιρείες του ομίλου της Blantyre Capital Limited για τη διαχείριση μη κύριων συμμετοχών που κατέχει και για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών. 

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»:

α. Την 15/7/2022 καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») η μεταβίβαση 25.559.429 μετοχών της Εκδότριας από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προς την εταιρία «STRIX Holdings L.P.» που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την εταιρία «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED» με έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, λόγω εισφοράς σε είδος της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο κεφάλαιο της «STRIX Holdings L.P.» σε συνέχεια του από 14/7/2022 Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (Share Transfer Agreement). Η «STRIX Holdings L.P.» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM.