Στην ΑΒΑΞ "οδηγείται" το έργο Μπράλος - Άμφισσα ύψους €285 εκατ.
Στην ΑΒΑΞ "οδηγείται" το έργο Μπράλος - Άμφισσα ύψους €285 εκατ.

Στην ΑΒΑΞ "οδηγείται" το έργο Μπράλος - Άμφισσα ύψους €285 εκατ.

Εκτός διαγωνισμού η κοινοπραξία CMC - ΙΝΤΕΡΚΑΤ - ΤΕΚΑΛ.
RE+D magazine
13.07.2022

Ως προσωρινό ανάδοχο με έκπτωση 10,1% και οικονομική προσφορά €207.159.200 (χωρίς ΦΠΑ) ανέδειξε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την εταιρεία ΑΒΑΞ για το έργο με τίτλο: "Οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο", συνολικού ύψους €285,5 εκατ. (με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Διαγωνισμού «απέρριψε την προσφορά του Οικονομικού Φορέα “Ένωση Οικονομικών Φορέων CMC SpA - ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΤΕΚΑΛ Α.Ε.” διότι έκρινε ότι δεν υφίστανται όλα εκείνα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για να σχηματίσει βεβαία κρίση ότι η εταιρεία Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna soc. Coop. έχει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα "Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο", στο τμήμα "Μπράλος – Άμφισσα", μήκους 25 περίπου χλμ. Αναλυτικά, το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα:

• 1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)

• 2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700).