Στην ανάπτυξη ακινήτων υψηλών προδιαγραφών εστιάζει η TRASTOR
Στην ανάπτυξη ακινήτων υψηλών προδιαγραφών εστιάζει η TRASTOR

Στην ανάπτυξη ακινήτων υψηλών προδιαγραφών εστιάζει η TRASTOR

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €324,9 εκατ. έναντι €301,6 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.
RE+D magazine
04.04.2022

Την είσοδο της στην κατασκευή ακινήτων (κτήρια γραφείων/αποθηκών) υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένων για την εφαρμογή κριτηρίων ESG, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες/developers προανήγγειλε η Trastor στην οικονομική έκθεση του 2021

Παράλληλα η εταιρεία θα συνεχίσει την επενδυτική της δραστηριότητα σε ακίνητα αποθηκών και γραφείων υψηλής προβολής και σύγχρονων προδιαγραφών, και θα εντατικοποιήσει τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της μέσω της δυναμικής διαχείρισης των υφιστάμενων ακινήτων.

Στο κλείσιμο της περασμένης χρονιάς η συνολική αξία του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου της Trastor ανήλθε σε € 324,9 εκατ. με τα έσοδα από μισθώματα να φτάνουν τα € 18,1 εκατ.. 

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο πάνω από τα μισό €193 εκατ. είναι γραφειακοί χώροι, σε €55 εκατ. ανέρχεται η αξία των καταστημάτων, σε €32 εκατ. οι αποθήκες € 37 εκατ. ακίνητα μεικτής χρήσης ενώ τα υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πρατήρια καυσίμων (όλα βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης) parking και οικόπεδα. 

Υπενθυμίζεται ότι την 17.02.2022, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόκτησης ακινήτου στον Παράδεισο Αμαρουσίου το οποίο θα ενωθε με όμορη ιδιοκτησία της Εταιρείας με σκοπό την ανάπτυξη νέου ενιαίου κτηρίου γραφείων με πιστοποίηση LEED.

Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΔΩΡΙΔΑ Α.Ε. προχωρά στην κατασκευή επέκτασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ξηρών και ψυκτικών εγκαταστάσεων με συνολική επιφανεία 6.800 τ.μ. περίπου, σε ιδιόκτητη έκτασή της με ήδη υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανωτέρω κατασκευής, η ΔΩΡΙΔΑ Α.Ε. θα είναι ιδιοκτήτης ενός μοναδικού και σύγχρονου συμπλέγματος αποθηκών 3PL, συνολικής επιφάνειας 31.900 τ.μ. στην πιο προνομιακή περιοχή της διαμετακομιστικής ζώνης της Δυτικής Αττικής.

Με σημαντική άνοδο κερδών έκλεισε η χρήση του 2021

Σημαντική άνοδο κερδών ανακοίνωσε η Trastor A.E.E.A.Π. για τη χρήση 2021 καθώς ανήλθαν σε €23,0 εκατ. έναντι €3,1 εκατ. για το αμέσως προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά το 2021 ανήλθαν σε €12,6 εκατ. έναντι €7,7 εκατ. κατά το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 63,6%. Μη λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2021 σε €6,1 εκατ. έναντι €2,0 εκατ. της περυσινής χρήσης.

Επίσης σημαντική αύξηση κατά 38,7% παρουσίασαν και τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε €18,14 εκατ. έναντι €13,08 εκατ. για την χρήση 2020. Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά €1,5 εκατ., ήτοι 7,6% των ετήσιων εσόδων του.

Στη χρήση 2021 ο Όμιλος απέκτησε τρία (3) ακίνητα ενώ αγόρασε και το υπόλοιπο 20% επί ακινήτου του οποίου κατείχε ήδη το 80%. Περεταίρω η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας με ιδιόκτητο ακίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Επίσης προέβη στην πώληση 10 ακινήτων, με αποτέλεσμα ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2021 να διαθέτει συνολικά 59 επενδυτικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και με συνολική επιφάνεια 220,2 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €324,9 εκατ. έναντι €301,6 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €23,9 εκατ. έναντι €17,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €181,1 εκατ. ή €1,201 ανά μετοχή έναντι €1,056 ανά μετοχή της περυσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.