Στην διάθεση της ΑΑΔΕ το Eispraxis
Στην διάθεση της ΑΑΔΕ το Eispraxis

Στην διάθεση της ΑΑΔΕ το Eispraxis

RE+D magazine
05.08.2022

Ενεργοποιήθηκε η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Πλέον είναι διαθέσιμες στην ΑΑΔΕ οι εξής διαδικτυακές υπηρεσίες, που παρέχουν άμεση πρόσβαση:

 • στα στοιχείων μελών της οικογένειας του οφειλέτη
 • στα στοιχεία για εργοδότη του οφειλέτη, το μισθό και τις πληρωμές του
 • το προφίλ επιχειρήσεων που έχουν χρέη
 • τα στοιχεία των διοικητικών τους συμβουλίων.

Άμεσα οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα βρίσκουν:

 • πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών
 • τα προσωπικά στοιχεία των εγγυτέρων συγγενών
 • αναζήτηση γονέων και τέκνων (ανήλικα και ενήλικα), ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας
 • γάμους, γεννήσεις και θανάτους με βάση έναν συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. ή ΑΜΚΑ
 • πλήρη στοιχεία της εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του
 • πληροφορίες για Επιχειρήσεις από οτ Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
 • στη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης» από το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. με τη μέθοδο «Μέλη του ΔΣ ενός Νομικού Προσώπου».
 • συσχέτιση ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. με δυνατότητα αναζήτησης αν υπάρχει κάποιο ΑΦΜ που να συνδέεται με επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ
 • πρόσωπα που συνδέονται με Σύσταση Εταιρειών,
 • αναζήτηση εταιρειών με βάση την ημερομηνία σύστασης, την μεταξύ τους δσύνδεση ή ένα μέρος από την πλήρη επωνυμία τους κλπ


Η εφαρμογή του EISPRAXIS επιτρέπει:

 1. άμεση παροχή πληροφορίας σε κεντρικό επίπεδο ανά οφειλή και ΑΦΜ (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως Εισόδημα, Περιουσιολόγιο, Καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της ΕΕ και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
 2. αυτοματοποίηση διαδικασίες πίστωσης, συμψηφισμών και ρυθμίσεων χρεών.
 3. πλήρες ενιαίο σύστημα διαχείρισης οφειλών
 4. εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
 5. αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
 6. άμεση διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση λήψης μέτρων είσπραξης.
 7. ενημέρωση των φορολογούμενων για θέματα οφειλών.