Στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου ο διαγωνισμός για το Πρωτοδικείο Αθηνών
Στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου ο διαγωνισμός για το Πρωτοδικείο Αθηνών

Στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου ο διαγωνισμός για το Πρωτοδικείο Αθηνών

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
22.05.2023

Με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή και των πέντε σχημάτων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η α φάση του διαγωνισμού που αφορά στην ανέγερση και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι νέες κτιριακές υποδομές θα κατασκευαστούν πάνω από τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης σε οικόπεδο επιφανείας 8.000 τ.μ., που αποτελεί μέρος του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 41.811 τ.μ., επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και είναι κυριότητας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25ετής και η συμμετοχή του Δημοσίου θα καθοριστεί στο πρώτο Στάδιο της Β’ Φάσης του διαγωνισμού συτό του Ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου βάσει των αποτελεσμάτων του θα καθοριστεί και ο ακριβής προϋπολογισμός της Σύμβασης Σύμπραξης με τον αρχικό προϋπολογισμό να ανέρχεται λίγο πάνω από τα €200 εκατ. 

Η δυνητική χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή του έργου είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Τα σχήματα που θα συμμετέχουν στην β φάση που αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών είναι: 

  • INTRAKAT & ΤΕΚΑΛ 
  • ΑΒΑΞ 
  • ΑΚΤΩΡ 
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ