Στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου ο διαγωνισμός για τον Φορέα των ακινήτων
Στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου ο διαγωνισμός για τον Φορέα των ακινήτων

Στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου ο διαγωνισμός για τον Φορέα των ακινήτων

RE+D magazine
11.11.2022

Πρόσκληση προς τους προεπιλεγέντες για να λάβουν μέρος στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που αφορά στην σύμβαση παραχώρησης για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Ο νέος Φορέας που συμπληρώνει τον πτωχευτικό νόμο της δεύτερης ευκαιρίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας «πτωχευμένου» ευάλωτου οφειλέτη, και τη επαναμίσθωσή του σε αυτόν, για δώδεκα χρόνια.

Η Σύμβαση Παραχώρησης θα προβλέπει μηχανισμό, βάσει του οποίου, πριν από την εξάντληση των αρχικών οικονομικών δεσμεύσεων του Φορέα, ο τελευταίος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει να τις αυξήσει, σε κάθε περίπτωση παρατείνοντας και χρονικά την υποχρέωσή του για απόκτηση κύριας κατοικίας από ευάλωτους οφειλέτες. Σε διαφορετική περίπτωση, το Δημόσιο δύναται να παραχωρήσει εκ νέου τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και σε άλλο νομικό πρόσωπο, δίχως να επηρεάζονται οι υφιστάμενες μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί με τον Φορέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών ως αναθέτουσα αρχή και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ως διαδικαστικά αρμόδια υπηρεσία απηύθυναν την πρόσκληση στους προεπιλεγέντες επενδυτές 

«Bain Capital Credit»,

«Christofferson, Robb & co, LLC»,

«Fortress Credit Corp.»,

Ένωση Εταιρειών «KAICAN Hellas - Beaumont Summit Financial DAC», και

«LCM Capital LLP».

για τη συμμετοχή τους στη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

O Φάκελος Συμμετοχής στον Ανταγωνιστικό Διάλογο πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα (Ελλάδος) 12:00. 

Όπως αναφέρεται στην Πρόκληση, κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι Προεπιλεγέντες, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, θα καλούνται κατά περίπτωση να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού του Συμβατικού Αντικειμένου (Φορέας Ακινήτων) , σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους η Αναθέτουσα Αρχή ή/και να καταθέτουν προτάσεις, μελέτες και λύσεις για την υλοποίηση, καθώς και για τη νομική και χρηματοοικονομική οργάνωση του Συμβατικού Αντικειμένου.

H Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να διενεργήσει δύο Κύκλους Διαλόγου, ήτοι μία τουλάχιστον κύρια συνεδρία κατά τον πρώτο Κύκλο Διαλόγου με τον κάθε Προεπιλεγέντα, κατόπιν κοινοποίησης του σχεδίου του Εγγράφου Βασικών Συμβατικών Όρων και υποβολής σχολίων επί αυτού και μια τουλάχιστον κύρια συνεδρία κατά τον δεύτερο Κύκλο Διαλόγου, κατόπιν κοινοποίησης του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και υποβολής σχολίων επί αυτού.

Το υπουργείο υπολογίζει ότι σε ετήσια βάση θα αγοράζει περί τις 5.000 κατοικίες, οι συστημικές τράπεζες κάνουν λόγο για 3.000, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τόσο κεφάλαια, αλλά και τεχνογνωσία υποστηριζόμενη από εργαλεία ικανά να αντιμετωπίσουν ακίνητα με μεγάλο εύρος ως προς την αξία, αλλά και ιδιαιτερότητες που απαιτούν την ύπαρξη δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στη ρηχή και μικρή σε όγκους συναλλαγών ελληνική αγορά.

ΕΔΩ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ