Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη αναδόχου η σιδηροδρομική διασύνδεση Πάτρας - Ρίου
Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη αναδόχου η σιδηροδρομική διασύνδεση Πάτρας - Ρίου

Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη αναδόχου η σιδηροδρομική διασύνδεση Πάτρας - Ρίου

Πολλαπλά οφέλη για την περιοχή αφού θα μειώνει το χρόνο πρόσβασης προς την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
RE+D magazine
18.11.2022

Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη αναδόχου εισέρχεται ένα πολύ σημαντικό σιδηροδρομικό έργο για την Πελοπόννησο που θα συνδέει το λιμάνι της Πάτρας με το Ρίο.

Μάλιστα, ξεπεράστηκε το «αγκάθι» της χρηματοδότησης του έργου καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες ένταξης του στο νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027, αλλά και στο CEF ΙΙ (Connecting Facility Europe) της νέας περιόδου.

Κατά κοινή ομολογία πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, μειώνοντας τον χρόνο πρόσβασης προς την Αθήνα και τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, η υλοποίηση του οποίου αναμφίβολα θα αναβαθμίσει τις συνδυασμένες μεταφορές και την εμπορική δραστηριότητα του λιμένα Πατρών.

Η αποδοχή εξάλλου του έργου αυτού και η αναγνώριση της αξίας του από τους δημότες της Πάτρας, αποτυπώνεται σε μια έρευνα που διεξήγαγε η MRB για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ, που σκοπό είχε να εντοπισθούν οι όποιες ανησυχίες και προβληματισμοί της τοπικής κοινωνίας για το έργο.

Άμεση υλοποίηση του έργου που συνδυάζει την υπόγεια και υπέργεια όδευση, επιθυμεί το 60% των ερωτηθέντων δημοτών της Πάτρας στην έρευνα της MRB.

Προχωράει ο διαγωνισμός της ΕΡΓΟΣΕ

Το έργο που εξασφαλίζει τη σύνδεση του νέου λιμένα Πατρών με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αλλά και τη διασύνδεση με την υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο μέσω μετεπιβίβασης, αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο τριβής για το αν θα είναι πλήρης ή μερική η υπογειοποίηση της νέας διπλής ηλεκτροδοτούμενης γραμμής. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υλοποίησης του έργου που βρίσκεται σε προχωρημένο διαγωνιστικό στάδιο η υπογειοποίηση θα ξεκινά από την οδό Κανελλοπούλου έως τον Άγιο Ανδρέα και όχι από το Ρίο.

Το 75,7% των ερωτηθέντων δημοτών της Πάτρας, σύμφωνα με την έρευνα, πιστεύει ότι θα ωφεληθεί από το έργο όταν ολοκληρωθεί, είτε οικονομικά, είτε ως προς την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Ο βαθμός ωφέλειας του σιδηροδρομικού έργου εστιάζεται κυρίως στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής (46,1%) ή σε συνδυασμό που απορρέει από οφέλη ποιότητας ζωής & οικονομικά (27,6%). Μείωση του χρόνου πρόσβασης στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, εμπορική ανάπτυξη του λιμένα Πατρών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιεραρχούν ως σημαντικότερα οφέλη του έργου οι δημότες της πόλης, σύμφωνα με έρευνα της MRB.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τους δημότες της Πόλης

   ▪ θα μειωθεί ο χρόνος πρόσβασης προς την Αθήνα και τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας (58,4%)

   ▪ θα βοηθήσει στην εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού της Πόλης (55,9%)

   ▪ θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου (54,6%)

   ▪ θα αναβαθμιστεί όλη η πόλη και θα αποκτήσει ένα σύγχρονο πρόσωπο (53,4%)

   ▪ θα βοηθήσει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης του λιμανιού της πόλης (51,4%)

   ▪ θα αποκτήσει η πόλη της Πάτρας ένα σύγχρονο σύστημα αστικών συγκοινωνιών (51%).

Τα ποσοστά που αναφέρονται στα παραπάνω πλεονεκτήματα αφορούν τους δημότες που δήλωσαν ότι συμφωνούν «Πολύ» με το κάθε ένα από αυτά. Εάν σε αυτούς προσθέσουμε και όσους δηλώνουν ότι συμφωνούν «Αρκετά», δηλαδή τοποθετούνται σαφώς θετικά τότε τα ποσοστά εκτοξεύονται στην περιοχή του 90%.