Στην ΘΑΛΗΣ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ οι μέλετες του έργου υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας
Στην ΘΑΛΗΣ –  Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ οι μέλετες του έργου υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας

Στην ΘΑΛΗΣ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ οι μέλετες του έργου υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας

Η σύνδεση της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο θα γίνει με έργα συνολικού μήκους 3,11 χλμ
RE+D magazine
23.09.2022

Τον διαγωνισμό πρόσληψης τεχνικού συμβούλου για το έργο της κατασκευής της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας ολοκλήρωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με απόφαση του υπ.ΥΠΟΜΕ επελέγη το σχήμα ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. –  Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με προσφορά 133.000 ευρώ. Το αρχικό ποσό του σχετικού διαγωνισμού ήταν 172.360 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα αναλάβει την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με την εκπόνηση προμελέτης οδοποϊίας και υδραυλικών έργων. Το έργο της υποθαλάσσιας έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Εθνικού Επιπέδου, και έχει ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως «έργο προς υλοποίηση». Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της παραχώρησης με την ωρίμανση του να εκτιμάται το 2023.

Το έργο

Η σύνδεση της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο θα γίνει με έργα συνολικού μήκους 3,11 χλμ. Πιο αναλυτικά το 1,24 θα γίνει σε επίχωμα, για τη διέλευση κάτω από το δίαυλο Λευκάδας προβλέπεται υποθαλάσσια σήραγγα συνολικού μήκους 1.030 μ, εκ των οποίων 450 μ. αφορούν στο τμήμα κλειστής διατομής, ενώ 310 μ. και 270 μ. αφορούν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.

Η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου αφορά σε μήκος 1,2 χλμ. H προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής Διανομή μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας βασίζεται στην κατασκευή της σήραγγας εν ξηρώ, με εκσκαφή και επανεπίχωση.