Στην Trastor "πέρασαν" δύο αποθήκες στον Ασπρόπυργο
Στην Trastor "πέρασαν" δύο αποθήκες στον Ασπρόπυργο

Στην Trastor "πέρασαν" δύο αποθήκες στον Ασπρόπυργο

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των δύο θυγατρικών εταιρειών της «ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ»
RE+D magazine
21.06.2022

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης δύο θυγατρικών εταιρειών της «ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΠΕ» που έχουν στην ιδιοκτησία τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο ανακοίνωσε η Trastor

Συγκεκριμένα η «ΔΩΡΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», διαθέτει εμπορική αποθήκη 25.095 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής στην θέση«Ρουπάκι» ή «Μελίσσια» μισθωμένη στην Seagull, ενώ η «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΠΕ» μικρότερη αποθήκη 5.262 τ.μ στο ίδιο σημείο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συγχώνευση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με απορρόφηση των Θυγατρικών, οι οποίες διαγράφονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω ανώνυμων εταιρειών (Εταιρείας και Θυγατρικών).