Στο 0,15% το ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ
Στο 0,15% το ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ

Στο 0,15% το ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ

RE+D magazine
15.01.2024

Αλλαγές στο μετοχικό της κεφάλαιο ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα στις 8.1.2024, η θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελούταν από τις ακόλουθες έμμεσες συμμετοχές, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities):

α) 559.627 δικαιώματα ψήφου (ή 0,15%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 19.119.502 (ή 5,01%) στις 2.1.2024

β) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 553.144 (ή 0,14%) στις 2.1.2024 και

(γ) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 4.895 (ή 0,001281%) στις 2.1.2024.

Ως εκ τούτου, η συνολική θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps), διαμορφώθηκε στις 8.1.2024 σε 559.627 (ή 0,15%) από 19.677.541 (ή 5,15%) στις 2.1.2024.