Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο
Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,5% έναντι του Μαρτίου.
RE+D magazine
14.05.2024

Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μηνός Απριλίου 2024 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2023 προέκυψε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Απρίλιο 2024, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2024 παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαΐου 2023 - Απριλίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022
- Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 8,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου
Μαΐου 2022 - Απριλίου 2023 με το δωδεκάμηνο Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022.