Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο
Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

RE+D magazine
10.04.2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Απριλίου 2023 – Μαρτίου 2024 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 3,2% (αύξηση τρία και δύο δέκατα τοις εκατό).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ o Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Απριλίου 2023 - Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου
2022 - Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 9,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023 με το δωδεκάμηνο Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022.