Στο 5,50% υποχώρησε η συμμετοχή της Goldman Sachs στη ΔΕΗ
Στο 5,50% υποχώρησε η συμμετοχή της Goldman Sachs στη ΔΕΗ

Στο 5,50% υποχώρησε η συμμετοχή της Goldman Sachs στη ΔΕΗ

Από 21.086.066 (ή 5,52%) που κατείχε στις 7.8.2023.
RE+D magazine
17.08.2023

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs International με 5,36%, 5,35% και 5,35% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ στις 9.8.2023, 10.8.2023 και 11.08.2023 αντίστοιχα).

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps) διαμορφώθηκε στις 11.8.2023 σε 20.999.666 (ή 5,50%) από 21.086.066 (ή 5,52%) στις 7.8.2023.