Στο 55,3% το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα
Στο 55,3% το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα

Στο 55,3% το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα

RE+D magazine
05.02.2024

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2.2.2024, ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για την αύξηση του ποσοστού της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank Public Company Limited («Hellenic Bank»).

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα Eurobank, μετά την έγκριση της Επιτροπής, η εξαγορά του συνολικού ποσοστού 26,1% των μετοχών της Hellenic Bank σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμφωνίες με την Poppy S.à r.l, την Senvest Management LLC, τη Wargaming Group Limited και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming όπως αυτές ανακοινώθηκαν την 23η, 25η και 30ή Αυγούστου 2023 αντίστοιχα («Συναλλαγές»), υπόκειται πλέον στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου/Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Εφόρου Ασφαλίσεων της Κύπρου.

H Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Hellenic Bank και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση των Συναλλαγών, η συμμετοχή της θα ανέλθει συνολικά σε 55,3%.