Στο 7,25% η τελική απόδοση για το ομόλογο της Πειραιώς
 Στο 7,25% η τελική απόδοση για το ομόλογο της Πειραιώς

Στο 7,25% η τελική απόδοση για το ομόλογο της Πειραιώς

Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου €1,0 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 2,5 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €400 εκατ.
RE+D magazine
07.07.2023

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 7,25%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Το Ομόλογο είναι πενταετούς (5) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα (4) έτη και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL»), που συνιστά υποχρέωση όλων των τραπεζών, οι οποίες εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με την πλειοψηφία να διατίθεται σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (σωρευτικά 53%), καθώς και διαχειριστές κεφαλαίων (37%). Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου €1,0 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 2,5 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €400 εκατ.

Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,25%, έναντι αρχικού στόχου 7,375%.

Πάνω από το ήμισυ της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της.

Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital, Euroxx Securities και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.