Στο 70,07% το ποσοστό της Ginger Digital BidCo στην Epsilon Net
Στο 70,07% το ποσοστό της Ginger Digital BidCo στην Epsilon Net

Στο 70,07% το ποσοστό της Ginger Digital BidCo στην Epsilon Net

RE+D magazine
08.05.2024

Ανέβασε το ποσοστό της στην Epsilon Net η Ginger Digital BidCo.

Οπως λέει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση "η εταιρεία Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη A.Ε. (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι στις 02.05.2024, απέκτησε συνολικά 284.814 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Epsilon Net A.E. (η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 0,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος 12,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 09.05.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-εξαγορές, ο Προτείνων, μαζί με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Ν. 3461/2006), κατέχουν έως 02.05.2024 ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 70,07% της Εταιρείας".