Στο 8,49% η άμεση συμμετοχή του Στ. Χριστοδούλου στην ΑΒΑΞ
Στο 8,49% η άμεση συμμετοχή του Στ. Χριστοδούλου στην ΑΒΑΞ

Στο 8,49% η άμεση συμμετοχή του Στ. Χριστοδούλου στην ΑΒΑΞ

Από την εταιρεία του MMLN 12 LTD
RE+D magazine
30.03.2023

Αλλαγές στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας ανακοίνωσε η ΑΒΑΞ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, όπως λέει στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη, σύμφωνα με τις από 29.03.2023 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου και την ελεγχόμενη από αυτόν, μέχρι πρότινος μέτοχό της κυπριακή εταιρεία MMLN 12 LTD, η MMLN 12 LTD μεταβίβασε την 27.03.2023 στον κ. Στέλιο Χριστοδούλου το σύνολο των 12.263.889 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,498% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου, ενώ μέχρι την 27.03.2023 κατείχε έμμεσα, μέσω του ελέγχου της ΜΜLN 12 LTD, 12.263.889 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,498% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατέχει πλέον το ως άνω ποσοστό άμεσα, ενώ η MMLN 12 LTD δεν ελέγχει πλέον άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.