Στο 94,67% το ποσοστό της STRIX Holdings στην Attica Group
Στο 94,67% το ποσοστό της STRIX Holdings στην Attica Group

Στο 94,67% το ποσοστό της STRIX Holdings στην Attica Group

Με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.
RE+D magazine
18.08.2023

Tην αγορά 28.564 μετοχών της Attica Group έναντι €2,64 ανά μετοχή ανακοίνωσε η STRIX HOLDINGS

Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση η εταιρεία σε συνέχεια της από 25.05.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την STRIX HOLDINGS L.P. προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η STRIX HOLDINGS L.P. (ο «Προτείνων»), γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 17.08.2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 28.564 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 204.306.889 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 94,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.