Στο 96,61% το ποσοστό της STRIX Holdings στην Attica Group
Στο 96,61% το ποσοστό της STRIX Holdings στην Attica Group

Στο 96,61% το ποσοστό της STRIX Holdings στην Attica Group

Κατέχει πλέον 208.499.240 δικαιώματα ψήφου.
RE+D magazine
24.08.2023

Η STRIX Holdings απέκτησε 128.362 μετοχές της Attica Group, με τιμή €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της "σε συνέχεια της από 25.05.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την STRIX HOLDINGS L.P. προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η STRIX HOLDINGS L.P. (ο «Προτείνων»), γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 23.08.2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 128.362 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,06% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 208.499.240 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας".