Στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

RE+D magazine
10.06.2024

Την συμμετοχή της στα νέα επιχειρηματικά ταμεία «ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ ΑΕ) ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Η Τράπεζα προσφέρει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζοντας τα επενδυτικά τους σχέδια και στηρίζοντας τη ρευστότητά τους με ευνοϊκούς όρους, μειωμένες εξασφαλίσεις , επιδότηση επιτοκίου.

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η δράση αφορά στη χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς ΜμΕ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών (δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφάλαια κίνησης για την επέκταση και ανάπτυξη της δραστηριότητας της επιχείρησης), με πόρους της Τράπεζας και του Ταμείου Συγχρηματοδότησης, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΑΤ. Πρόκειται για δάνεια τακτής λήξης με προνομιακό επιτόκιο. Το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου είναι άτοκο, ενώ για το επιτόκιο της τράπεζας που εφαρμόζεται στο 60% του χορηγούμενου ποσού προβλέπεται:

  • μείωση επιτοκίου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης, σε σχέση με αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς ενίσχυση από δημόσιους πόρους
  • διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% ετησίως (υπό προϋποθέσεις).
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις