Στο χαρτοφυλάκιο της NEPI Rockcastle το εμπορικό κέντρο Atrium Copernicus στην Πολωνία
Στο χαρτοφυλάκιο της NEPI Rockcastle το εμπορικό κέντρο Atrium Copernicus στην Πολωνία

Στο χαρτοφυλάκιο της NEPI Rockcastle το εμπορικό κέντρο Atrium Copernicus στην Πολωνία

Βρίσκεται σε μια πόλη "κλειδί" με 200.000 κατοίκους και τέσσερα πανεπιστήμια που φιλοξενούν 27.000 φοιτητές.
RE+D magazine
16.11.2022

Η NEPI Rockcastle έχει συνάψει συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Atrium Copernicus, της οντότητας που κατέχει το εμπορικό κέντρο Atrium Copernicus, από την Atrium Retail Ltd.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της επενδυτικής στρατηγικής της NEPI Rockcastle για την αύξηση της συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου της σε χώρες με αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού και εστίαση σε βασικά ακίνητα.

Το εμπορικό κέντρο Copernicus, το οποίο είναι συνολικής επιφάνειας 48.000 τ.μ "πρωταγωνιστεί" στην αγορά του Τορούν, μια πόλητης Πολωνίας με 200.000 κατοίκους, με υψηλή μέση αγοραστική δύναμη (11% πάνω από τον εθνικό μέσο όρο) και χαμηλό ποσοστό ανεργίας 3,5%. 

Βρίσκεται στον ποταμό Βιστούλα και αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμός στην χώρα φιλοξενώντας παράλληλα και τέσσερα πανεπιστήμια με σχεδόν 27.000 φοιτητές. 

Το εμπορικό κέντρο Copernicus διαθέτει πιστοποίηση BREEAM In-Use Very Good και υψηλό ποσοστό πληρότητας 98%.

Αναμένεται να δημιουργήσει καθαρό λειτουργικό εισόδημα 9,6 εκατ. ευρώ ετησίως μεσοπρόθεσμα σύμφωνα με την εταιρεία. Η συμφωνηθείσα αξία του ακινήτου είναι €127 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων €2 εκατ. για το παρακείμενο οικόπεδο). Η αξία της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες προσαρμογές που έχουν συμφωνηθεί από τα δυο μέρη.