Στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α. συμπεριλαμβάνεται η ΕΥΑΘ
Στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α. συμπεριλαμβάνεται η ΕΥΑΘ

Στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α. συμπεριλαμβάνεται η ΕΥΑΘ

RE+D magazine
28.11.2022

Στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που μετρά την επίδραση και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και την κοινωνία, «μπήκε» η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο δείκτης αυτός, στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν έως και 60 μετοχές εταιρειών που πληρούν τα σχετικά κριτήρια καταλληλότητας, παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων που υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Η εισαγωγή της ΕΥΑΘ στον δείκτη έγινε μαζί με άλλες 12 προσθήκες στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών της αγοράς μετοχών του Χ.Α.

«Aντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα και την αστάθεια που προκαλούν η κλιματική, η ενεργειακή κρίση και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, στρεφόμαστε προς "επενδύσεις" βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας μη χρηματοοικονομικούς όρους στη λήψη των αποφάσεών μας. Η υιοθέτηση ESG KPIs στη δράση και στις ετήσιες εκθέσεις μας δείχνει αυτήν ακριβώς τη συμπαγή, διαφανή, συνεκτική μας στρατηγική προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εισαγωγή μας στον σχετικό δείκτη είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών μας, αλλά δεν εφησυχάζουμε», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Η εισαγωγή μας στον δείκτη ESG του Χ.Α. είναι η επιβράβευση των προσπαθειών μας να εντάξουμε στο εργασιακό οικοσύστημα της ΕΥΑΘ τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, του ανθρωποκεντρισμού, παράλληλα με τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε KPIs, δείκτες μέτρησης της μη χρηματοοικονομικής μας κουλτούρας, για να γινόμαστε καλύτεροι, ανθεκτικότεροι και, τελικά, πιο κερδοφόροι», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.