Στον όμιλο Grimaldi το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Στον όμιλο Grimaldi το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Στον όμιλο Grimaldi το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Η κοινοπραξία αποκτά το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ ΑΕ.
RE+D magazine
07.10.2022

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για την απόκτηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πώληση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο  του «Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» που σήμερα κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ.

Στον «Οργανισμό Λιμένο Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (ΟΛΗΓ Α.Ε.) έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων τεσσάρων λιμένων, και συγκεκριμένα του λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων, που βρίσκονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην Περιφέρεια Ηπείρου, δυνάμει σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο. 

Η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια 60 ετών από την υπογραφή της και λήγει την 3η Φεβρουαρίου 2062. 

Μετά την αποσφράγιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την κατακύρωση της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ Α.Ε. στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A. - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 84.170.000.

Υπενθυμίζεται οτι δεσμευτικές προσφορές είχαν υποβάλει οι: 

1. ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A.  - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

3. ΟΛΘ Α.Ε

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.