Στον όμιλο Quest φωτοβολταϊκός σταθμός έναντι €1,72 εκατ.
Στον όμιλο Quest φωτοβολταϊκός σταθμός έναντι €1,72 εκατ.

Στον όμιλο Quest φωτοβολταϊκός σταθμός έναντι €1,72 εκατ.

Μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής εταιρείας ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
RE+D magazine
01.09.2022

Την απόκτηση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος €0,76 MW ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών ΑΕ.

Συγκεκριμένα, όπως λέει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής της εταιρείας «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» ολοκλήρωσε την 31η Αυγούστου 2022 την εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,76MW, εγκατεστημένου στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς, έναντι συνολικού τιμήματος €1,72 εκ., συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών διαθεσίμων, ύψους €220χιλ., της εταιρείας, φορέα του έργου.

Με την ανωτέρω εξαγορά, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανέρχεται σε 34,3MW.