Στους όμορους δήμους 235 στρ. του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού
Στους όμορους δήμους 235 στρ. του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού

Στους όμορους δήμους 235 στρ. του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού

Σε δυο στάδια η πραγματοποίηση της παραχώρησης.
RE+D magazine
28.09.2022

Την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την διανομή των κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας που εμπίπτουν στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών κ.Χρήστος Σταϊκούρας.

Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται οι εν λόγω χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν χωρίς αντάλλαγμα και κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο στους όμορους δήμους, δηλαδή στους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού - Αργυρούπολης, «στους δήμους που επηρεάζονται και ωφελούνται από την επένδυση».

Η πραγματοποίηση της παραχώρησης αυτής, με βάση την εν λόγω διάταξη, συντελείται σε δύο στάδια:

1. Κατά το πρώτο στάδιο, με απόφαση-πλαίσιο του υπουργείου Οικονομικών και της πολιτικής ηγεσίας του, γίνεται διανομή μεταξύ των τριών αυτών δήμων, των δυναμένων να παραχωρηθούν τέτοιων χώρων.

Κατά την προετοιμασία και κατάρτιση της εν λόγω απόφασης συνεκτιμήθηκαν και τα επιμέρους αιτήματα και οι ιδιαιτερότητες των ενδιαφερόμενων δήμων, τα οποία, πρόσφατα και από κοινού, συμφωνήθηκαν. Ορισμένα εξ αυτών διαθέτουν χαρακτηριστικά κοινωφέλειας υπερτοπικής, και όχι μόνο δημοτικής εμβέλειας.

2. Κατά το δεύτερο στάδιο, με βάση τη σχετική απόφαση διανομής, εκδίδεται από τον αρμόδιο γενικό διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η απόφαση παραχώρησης ενός εκάστου κοινωφελούς χώρου ή χώρου κοινωνικής ανταποδοτικότητας, προς κάθε έναν από τους Δήμους που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα.

Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, ολοκληρώνονται και τα δύο στάδια. Αποδίδεται μία συνολική έκταση 235 στρεμμάτων και 50 ακινήτων πολλαπλών μελλοντικών χρήσεων, για υπηρεσίες διοίκησης, πρόνοιας, πολιτισμού, αθλητισμού, προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και για αστικές υποδομές.

Με τη μεταγραφή κάθε απόφασης παραχώρησης και την καταχώρησή της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο, αντίστοιχα, ολοκληρώνεται η διαδικασία της παραχώρησης, και κάθε δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα, στο πλαίσιο της κοινωφέλειας, τους παραχωρούμενους χώρους για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.