Μέτοχος μειοψηφίας της Epsilon Net η Εθνική Τράπεζα
Μέτοχος μειοψηφίας της Epsilon Net η Εθνική Τράπεζα

Μέτοχος μειοψηφίας της Epsilon Net η Εθνική Τράπεζα

Τι προβλέπει η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών.
RE+D magazine
16.11.2022

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον Ομιλο της Εθνικής Τράπεζας υπέγραψε η εταιρεία EPSILON NET.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρία και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) που προβλέπει τη σύναψη μακροχρόνιας, αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ EPSILON NET και ΕΤΕ με αντικείμενο την από κοινού ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών & προϊόντων στους τομείς του Business Software, του fintech , της αυτοματοποίησης των ηλεκτρονικών πληρωμών (payments) καθώς και την ευρύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Οικονομίας. 

Οπως λέει η Εθνική Τράπεζα σε ξεχωριστή ανακοίνωση "με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων σε αυτό τον κοινό στόχο, η ΕΤΕ θα γίνει μέτοχος μειοψηφίας στην EPSILON ΝΕΤ. Συγκεκριμένα, το MoU με το βασικό μέτοχο κ. Ιωάννη Μίχο προβλέπει την απόκτηση από την ΕΤΕ μειοψηφικού ποσοστού 7,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET που κατέχει ο βασικός μέτοχος, σε τιμή €7.4/μετοχή («Αρχική Συναλλαγή») καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης από τον ίδιο περαιτέρω ποσοστού 7,5% τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής.

Η σύναψη των οριστικών συμβάσεων τελούν υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης και συμφωνίας επί των όρων των τελικών συμβατικών κειμένων καθώς και των προβλεπόμενων εποπτικών εγκρίσεων. 

Οι δηλώσεις 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία που φέρνει την τραπεζική στη σύγχρονη, διεθνή πραγματικότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τις συνέργειες που προκύπτουν από συνεργασίες μεταξύ εταίρων που έχουν κοινούς στόχους και όραμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Η στρατηγική μας συνεργασία με την EPSILON NET αποτελεί ακόμη μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με μία εταιρία που αποτελεί επιτομή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της EPSILON NET, κ. Ιωάννης Μίχος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την στρατηγική μας συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Μια συνεργασία που έχει ως στόχο να μας δώσει την δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις (all in one solution) στις επιχειρήσεις-πελάτες μας, συνδυάζοντας τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας με τις λύσεις αυτοματοποίησης πληρωμών & εκτέλεσης συναλλαγών και τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Ευχαριστώ προσωπικά τη διοίκηση και τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας για την εμπιστοσύνη τους».