Συμφωνία Cepal Hellas – Resolute για την ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων
Συμφωνία Cepal Hellas – Resolute για την ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων

Συμφωνία Cepal Hellas – Resolute για την ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων

RE+D magazine
12.08.2022

Tη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων ανακοίνωσαν οι Cepal Hellas και ο Όμιλος Resolute Asset Management.

Η κοινοπραξία, με την επωνυμία Resolute Kaican Greece Α.Ε. (“RKG”) θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία για ένα ευρύ φάσμα πελατών όπως τράπεζες, διαχειριστές απαιτήσεων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές, εταιρίες και οργανισμούς του ελληνικού δημοσίου.

Επιπλέον, η κοινοπραξία θα παρέχει υπηρεσίες σε υφιστάμενους πελάτες της Resolute στην Ελλάδα, όπως τράπεζες και επενδυτές και σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιo που διαχειρίζεται η Cepal Hellas συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ.

H RKG θα αξιοποιήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Resolute στην αγορά ακινήτων, την πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέχει η θυγατρική της Resolute, Recognyte, αλλά και την υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονική πλατφόρμα και εμπειρία της Cepal στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην κοινοπραξία θα έχει η REInvest Greece, εταιρία διαχείρισης ακινήτων που διαθέτει υπερσύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες, η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα μεταφερθεί από την Resolute στην RKG.

Η κοινοπραξία θα εστιάζει:

1. Στη διαχείριση, ενίσχυση της αξίας και αξιοποίηση χαρτοφυλακίων REOs granular ακινήτων

2. Στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη δημιουργία αξίας για μεγάλα εμπορικά ακίνητα

3. Στη διαχείριση εξασφαλίσεων σε ακίνητα, την ανάλυση και τη συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με ακίνητα που προέρχονται από χαρτοφυλάκια τόσο εξυπηρετούμενων όσο και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η δυναμική της κοινοπραξίας δεν ενισχύεται μόνο από τις καινοτόμες τεχνολογικά προσεγγίσεις που αναπτύσσουν οι συμμέτοχοι στις ευρύτερες διεθνείς δραστηριότητές τους, αλλά και από το μοναδικό μέγεθος χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση για την ελληνική αγορά.

Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal Hellas, επεσήμανε: «Από την αρχή της δραστηριοποίησής μας, ήταν σαφές ότι, η επιτυχής διαχείριση των χαρτοφυλακίων που διαχειριζόμαστε απαιτεί κατανόηση, αλλά κυρίως ικανότητα διαχείρισης και επιτυχούς αξιοποίησης των εξασφαλίσεων από ακίνητα. Με την RKG στοχεύουμε στη δημιουργία ενός κορυφαίου στο είδος του, εξειδικευμένου και ανεξάρτητου Real Estate Servicer, ικανού να φέρει αποτελέσματα και να λειτουργήσει σε μεγάλη κλίμακα, αλλά κυρίως με θεσμικά, διεθνή πρότυπα.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η RKG βασιζόμενη στην χρηματοοικονομική δύναμη και τεχνογνωσία της Cepal και την τεχνολογική πλατφόρμα και τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες του Ομίλου Resolute, θα ηγηθεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων NPL της Cepal.»

O κ. Bill Hancock, Managing Partner του Ομίλου Resolute Asset Management, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κοινοπραξία αυτή θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε εξελιγμένες και δοκιμασμένες τεχνικές σε διεθνές επίπεδο –και από τους δύο μετόχους– τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην Ελλάδα. Με κοινή προτεραιότητα τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης των ακινήτων, προσδοκούμε να μετασχηματίσουμε την ελληνική αγορά προς όφελος των πελατών μας. Σαφής στόχος μας είναι να αναδείξουμε την RKG στον πιο αποτελεσματικό, ανεξάρτητο σύμβουλο και διαχειριστή ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.»

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 και υπόκειται στη χορήγηση άδειας συγχώνευσης.

Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Cepal, η PWC ως φορολογικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης Βεκρής ως νομικός σύμβουλος της Cepal. H KPMG και η Interpath ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Resolute και η Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος αντίστοιχα.