Συμφωνία εξαγοράς επιπλέον 13,41% από την Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα
Συμφωνία εξαγοράς επιπλέον 13,41% από την Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα

Συμφωνία εξαγοράς επιπλέον 13,41% από την Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα

Η τράπεζα κατέχει ήδη ποσοστό 12,59% και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανέλθει σε 26%.
RE+D magazine
01.12.2022

Τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με τη Wargaming Group Limited, βάσει της οποίας, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 13,41% αντί συνολικού τιμήματος 70.000.000 ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank.

Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε, η Wargaming Group Limited θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

 Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 12,59% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 26,0%.

Η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας.