Συμφωνία για την ΑΜΚ της Attica Bank. Πόσα βάζει ο κάθε μέτοχος
Συμφωνία για την ΑΜΚ της Attica Bank. Πόσα βάζει ο κάθε μέτοχος

Συμφωνία για την ΑΜΚ της Attica Bank. Πόσα βάζει ο κάθε μέτοχος

Η συμφωνία αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης.
RE+D magazine
07.04.2023

Την κατ' αρχήν συμφωνία των υφιστάμενων μετόχων ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ με την Thrivest Holding Ltd επί των όρων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Attica Bank.

Πιο αναλυτικά όπως λέει η τράπεζα "γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι περιήλθε στη Διοίκηση της πληροφόρηση περί κατ’ αρχήν συμφωνίας των υφισταμένων βασικών μετόχων της Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) - Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή τους στην Αύξηση με κάλυψη ποσών έως € 329 εκατ. για το ΤΧΣ, έως 40 εκατ. για το ΤΜΕΔΕ, και έως 64 εκατ. για την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, και με σκοπό την πλήρη κάλυψη της Αύξησης.

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που με τη σύναψη τους και τη γνωστοποίηση τους στην Τράπεζα θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει στο πλαίσιο αυτό".