Συμφωνία της Brookfield για το 51% της Castlelake
Συμφωνία της Brookfield για το 51% της Castlelake

Συμφωνία της Brookfield για το 51% της Castlelake

Η συναλλαγή ύψους $1,15 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024.
RE+D magazine
07.05.2024

Η Brookfield Asset Management έχει συνάψει συμφωνία βάσει της οποίας θα αποκτήσει μερίδιο 51% στα κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές της Castlelake, ενός εναλλακτικού διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων που ειδικεύεται στο ιδιωτικό χρέος.

Το ποσό του κεφαλαίου που θα επενδυθεί θα είναι περίπου $1,5 δισ, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου που θα κατευθυνθεί στις επενδυτικές στρατηγικές της Castlelake από την Brookfield Reinsurance.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Castlelake και η Brookfield Asset θα συνεργαστούν και θα επεκτείνουν τη διαφοροποιημένη επενδυτική δραστηριότητα της Castlelake που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024.