Πως οι εισηγμένες ακινήτων θα προλάβουν την απαξίωση του χαρτοφυλακίου τους
Πως οι εισηγμένες ακινήτων θα προλάβουν την απαξίωση του χαρτοφυλακίου τους

Πως οι εισηγμένες ακινήτων θα προλάβουν την απαξίωση του χαρτοφυλακίου τους

Συνεργασία EPRA - CREEM για την καθοδήγηση των εταιρειών
Βάλια Πολίτη
08.04.2022

Η European Public Real Estate Association (EPRA) και Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) σύναψαν συνεργασία, με σκοπό την εκπαίδευση των μελών του EPRA και του εισηγμένου κλάδου ακινήτων συνολικά, αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων της CRREM.

Η συνεργασία αποτελεί συνέχεια των κοινών δράσεων των δύο οργανισμών και αποσκοπεί στη ενημέρωση των μελών του EPRA. Επιπλέον, στοχεύει να τους παράσχει τη σιγουριά ότι τα σχέδιά τους για την απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα είναι ευθυγραμμισμένα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για το κλίμα.

Η μείωση των παραγόντων κινδύνου εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με την πρόωρη απαξίωση και την πιθανή υποτίμηση λόγω των μεταβαλλόμενων προσδοκιών της αγοράς και των νομικών κανονισμών είναι βασικοί στόχοι του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). Το CRREM στοχεύει στην υποστήριξη της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και την ενίσχυση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, καθώς πολλά περιουσιακά στοιχεία θα μετατραπούν σε ακίνητα που δεν θα πληρούν μελλοντικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και των οποίων η ενεργειακή αναβάθμιση δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη.

Ο κος Hassan Sabir, Διευθυντή Οικονομικών & ESG του EPRA, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την CRREM. Ο EPRA έχει υποστηρίξει την πρωτοβουλία του CRREM από την αρχή και τώρα είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την τεχνογνωσία και τα ευρήματά της, για να προστατεύσει το μέλλον του εισηγμένου κλάδου».

Η πρωτοβουλία CRREM παρέχει σε θεσμικούς επενδυτές ακινήτων, διαχειριστές και άλλους ενδιαφερόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο μια σαφή κατεύθυνση, ευθυγραμμισμένη με τη Συμφωνία των Παρισίων για τον καθορισμό και τον έλεγχο φιλόδοξων στόχων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, προκειμένου να παραμείνουν στο χαμηλό «εύλογο μερίδιο» του προϋπολογισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα ακίνητα, κατά τη λειτουργική τους φάση.

Το CRREM αντιμετωπίζει την πρόκληση για την εκτίμηση του κινδύνου και της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την απαλλαγή των ακινήτων από τις εκπομπές, δημιουργώντας μια μεθοδολογία και ποσοτικοποιώντας τον αντίστοιχο αντίκτυπο στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση.

Όπως δήλωσε ο Καθ. Δρ. Sven Bienert, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Institute for Real Estate Economics (IIÖ) και Επικεφαλής της πρωτοβουλίας CRREM: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με έναν από τους κύριους οργανισμούς του κλάδου για να υποστηρίξουμε την αγορά για την επίτευξη του net-zero. O EPRA ήταν πολύ υποστηρικτικός από την αρχή. Από κοινού θα κάνουμε τώρα μια βαθιά κατάδυση σε πτυχές όπως ο καθορισμός καθαρού μηδενικού στόχου, η πράσινη διακυβέρνηση που σχετίζεται με τον κλιματικό κίνδυνο και άλλα σχετικά θέματα».