Συνεργασία της Πειραιώς με την Freedom Finance Europe
Συνεργασία της Πειραιώς με την Freedom Finance Europe

Συνεργασία της Πειραιώς με την Freedom Finance Europe

RE+D magazine
26.07.2023

Πλήρεις υπηρεσίες Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και Θεματοφυλακής στην Freedom Finance Europe θα παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της για νέες συνεργασίες με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με στόχο την ενδυνάμωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Η Freedom Finance Europe Ltd είναι stock broker και προσφέρει ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σε χρηματιστήρια στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Είναι θυγατρική του διεθνούς επενδυτικού group Freedom HoldingCorp, οι μετοχές του οποίου είναι εισηγμένες
στο NASDAQ Stock Exchange και οι εργασίες του είναι εγκεκριμένες από την Επιτροπή US Securities and Exchange Commission (SEC).
 
Στελέχη της Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν στην τελετή έναρξης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από πρόσκληση της Freedom Finance Europe Ltd, που σηματοδότησε την έναρξη των δραστηριοτήτων της ως εξ αποστάσεως μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Η συνεργασία με την Freedom Finance Europe Ltd επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς να παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της με την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις.