Τα ακίνητα στήριξαν την αύξηση του πλούτου των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών
Τα ακίνητα στήριξαν την αύξηση του πλούτου των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών

Τα ακίνητα στήριξαν την αύξηση του πλούτου των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών

Ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 29% τα τελευταία πέντε χρόνια, με τον καθαρό πλούτο των ιδιοκτητών κατοικιών να αυξάνεται περισσότερο απο τους μη ιδιοκτήτες.
Στυλιανή Ρουχωτά
11.01.2024

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε πειραματικά στατιστικά στοιχεία για τους λογαριασμούς διανομής πλούτου (Distributional Wealth Accounts, DWA) ώστε να παρέχει τριμηνιαίες και έγκαιρες πληροφορίες για τα νοικοκυριά που θα είναι συνεπείς με τους εθνικούς λογαριασμούς.

Τα πρώτα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 29% τα τελευταία πέντε χρόνια, με τον καθαρό πλούτο των ιδιοκτητών κατοικιών να αυξάνεται περισσότερο από αυτόν όσων δεν έχουν ένα ακίνητο στην κατοχή τους.

Το DWA συνδέει πληροφορίες σε επίπεδο νοικοκυριού από την Έρευνα Οικονομικών και Κατανάλωσης Νοικοκυριών (HFCS) με μακροοικονομικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς κλάδου και επομένως συμπληρώνει τα υπάρχοντα δεδομένα έρευνας νοικοκυριών. Τα στοιχεία θα συγκεντρώνονται κάθε τρίμηνο και θα δημοσιεύονται πέντε μήνες μετά το τέλος κάθε περιόδου.

Το DWA παρέχει δεδομένα για καθαρό πλούτο, συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και τα επιμέρους στοιχεία αυτών. Τα νοικοκυριά κατανέμονται στα πέντε πρώτα δεκατημόρια του καθαρού πλούτου και στα χαμηλότερα 50%, καθώς και κατά κατάσταση απασχόλησης και στέγασης. 

Μέσω αυτών των δεδομένων, είναι δυνατό να αναλυθούν οι επιπτώσεις, για παράδειγμα, της αύξησης του πλούτου των κατοικιών και της αυξανόμενης αξίας των εισηγμένων μετοχών στη διανομή του πλούτου των νοικοκυριών.


Ελαφρά μείωση της ανισότητας επειδή οι ιδιοκτήτες κατοικιών επωφελήθηκαν από τις αυξημένες τιμές των κατοικιών

Τα αποτελέσματα των DWA δείχνουν ότι η αύξηση του πλούτου των κατοικιών τα τελευταία χρόνια κατανέμεται πιο ισότιμα από την αύξηση της αξίας των εισηγμένων μετοχών.

Η σημαντική αύξηση του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών της ζώνης του ευρώ που παρατηρήθηκε στους εθνικούς λογαριασμούς τα τελευταία πέντε χρόνια (29% ή περίπου 13,7 τρισεκατομμύρια ευρώ) συνοδεύτηκε από ελαφρά μείωση της ανισότητας, εν μέρει επειδή οι ιδιοκτήτες κατοικιών, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του πληθυσμού , επωφελήθηκαν από τις αυξημένες τιμές των κατοικιών. 

Η καθαρή περιουσία τους (ανά νοικοκυριό) αυξήθηκε κατά 27% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Παράλληλα, ο καθαρός πλούτος των μη ιδιοκτητών κατοικιών, που αποτελεί το 40% του πληθυσμού, αυξήθηκε κατά 17%, κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων που παρατηρήθηκε αυτή την περίοδο.

DWA.jpg


Ο μέσος καθαρός πλούτος αυξήθηκε κατά περίπου 40%

Το σύνολο δεδομένων DWA περιλαμβάνει επίσης τον συντελεστή Gini (ο συντελεστής Gini, είναι ένα μέτρο στατιστικής διασποράς που προορίζεται να αναπαραστήσει την εισοδηματική ανισότητα, την ανισότητα πλούτου ή την ανισότητα κατανάλωσης). 

Τα αποτελέσματα των DWA δείχνουν ότι, στη ζώνη του ευρώ, το μερίδιο του καθαρού πλούτου που κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην κατανομή του καθαρού πλούτου μειώθηκε ελαφρά μεταξύ του 2016 και του δεύτερου τριμήνου του 2023, ενώ εξακολουθεί να υπερβαίνει το 43%. Ταυτόχρονα, ο μέσος καθαρός πλούτος αυξήθηκε κατά περίπου 40%.


DWA2.jpg