Τα οφέλη της δημοπράτησης του παλαιού σιδηροδρομικού υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ
Τα οφέλη της δημοπράτησης του παλαιού σιδηροδρομικού υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Τα οφέλη της δημοπράτησης του παλαιού σιδηροδρομικού υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Η εκποίηση αφορά σε 123 οχήματα.
RE+D magazine
21.11.2023

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, με γνώμονα την πλήρη και διαφανή αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, αποφάσισε την εκποίηση παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (scrap) στις περιοχές της Θεσσαλίας και σημειακά της Θεσσαλονίκης.