Τα οφέλη του κλάδου μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα από το έργο FENIX
Τα οφέλη του κλάδου μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα από το έργο FENIX

Τα οφέλη του κλάδου μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα από το έργο FENIX

Ενισχύει περαιτέρω την δυναμική του κλάδου.
RE+D magazine
26.05.2022

Τρία κύρια οφέλη για τον τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα δημιουργεί το έργο FENIX στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο: α) εφαρμόζει τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώνονται από το Digital Transport & Logistics Forum (DTLF), για την υλοποιήση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics, β) αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. σημαντική μείωση διενέργειας λειτουργιών, συμφόρτωση φορτίου, ορατότητα φορτίου, κυκλοφορική διαχείριση, κ.α.), και γ) αναπτύσσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τη δυναμική του τομέα στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργιών και βελτιώνοντας την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Επίδειξη του έργου FENIX στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένα Πειραιά πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τους φορείς υλοποίησης του έργου Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον διαχειριστή του εμπορευματικού σταθμού και εταίρου του έργου PCT S.A.

Η συμμετοχή του ελληνικού πιλότου στο έργο FENIX τελεί υπό το συντονισμό του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, καθώς αποτελεί πρωτοβουλία του φορέα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το ΕΠΙΣΕΥ, και τη συμμετοχή πληθώρας φορέων του ιδιωτικού τομέα (K+N, TREDIT, INLECOM, CLMS, PCT, PCDC, PEARL).