Τα τέσσερα σχήματα που διεκδικούν τη Μαρίνα Mega Yacht στην Κέρκυρα
Τα τέσσερα σχήματα που διεκδικούν τη Μαρίνα Mega Yacht στην Κέρκυρα

Τα τέσσερα σχήματα που διεκδικούν τη Μαρίνα Mega Yacht στην Κέρκυρα

Τι περιλαμβάνει το master plan για την αξιοποίηση της περιοχής.
RE+D magazine
08.09.2022

Πέρασαν στην β' φάση του διαγωνισμού για την μαρίνα της Κέρκυρας τα τέσσερα σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.