Την δημιουργία Resolute Cepal Greece ανακοίνωσαν Cepal Hellas – Resolute
Την δημιουργία Resolute Cepal Greece ανακοίνωσαν Cepal Hellas – Resolute

Την δημιουργία Resolute Cepal Greece ανακοίνωσαν Cepal Hellas – Resolute

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση Kaican – Resolute IKE
RE+D magazine
28.09.2023

Tην ολοκλήρωση της συγχώνευσης Kaican – Resolute IKE και τη δημιουργία ενός νέου κοινοπρακτικού σχήματος ανακοίνωσαν ο Όμιλος Resolute Asset Management και η Cepal Hellas

Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία που σκοπό έχει να αλλάξει το τοπίο στη διαχείριση ακινήτων και να αναβαθμίσει ριζικά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ελληνική αγορά. Η νέα εταιρεία, Resolute Cepal Greece SA (RCG), θα αποτελέσει ηγετικό παίκτη στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων αλλά και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας, καθώς συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των δύο εταιρειών με την καινοτομία και την πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

Η RCG θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, διαχειριστών απαιτήσεων, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών, καθώς και ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας θα περιλαμβάνει υφιστάμενους πελάτες, χαρτοφυλάκια του Ομίλου Resolute και €14 δισ. σε ακίνητα και εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας που βρίσκονται ήδη υπό τη διαχείριση της Cepal Hellas.

Η RCG θα αναπτύξει και θα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, κεφαλαιοποιώντας τις τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες τόσο της Recognyte (του προηγμένου βραχίονα ανάλυσης και τεχνολογίας της Resolute) όσο και της κορυφαίας διαδικτυακής πλατφόρμας της Cepal στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜEΑ). 

Η εταιρεία κτηματομεσιτικών υπηρεσιών REInvest Greece , το μεγαλύτερο μερίδιο της ιδιοκτησίας της οποίας έχει ήδη μεταφερθεί από τη Resolute στην κοινoπραξία– θα διαδραματίσει επίσης καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της RCG να παρέχει υπηρεσίες αρίστης ποιότητας στο σύνολο των πελατών της.