Την "DNC ENERGY" αγόρασε η INTRAKAT
Την "DNC ENERGY" αγόρασε η INTRAKAT

Την "DNC ENERGY" αγόρασε η INTRAKAT

Η εταιρεία έχει χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 520 MW.
RE+D magazine
05.10.2022

H εταιρεία "INTRA - K. ENERGY Μ.Α.Ε.", θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Intrakat ολοκλήρωσε τις διαδικασίες απόκτησης της εταιρείας "DNC ENERGY", έναντι συνολικού τιμήματος ποσού €15,1 εκατ.

Η εταιρεία η οποία εισέρχεται πλέον στον Όμιλο Intrakat, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης.

Ο Όμιλος Intrakat ενισχύει έτσι σημαντικά τη θέση του στον τομέα των ΑΠΕ, διαθέτοντας σήμερα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,8 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,8 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ ο σχεδιασμός του Ομίλου περιλαμβάνει και την δραστηριοποίηση στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.