Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από 1/1/ 2024
Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από 1/1/ 2024

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από 1/1/ 2024

Οι διαφοροποιήσεις στην βραχυχρόνια μίσθωση, στις μεταβιβάσεις ακινήτων και η κατάργηση του ΤΑΠ.
RE+D magazine
18.12.2023

Κατάργηση των μετρητών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, και της υποχρέωσης για χορήγηση βεβαίωσης για μη οφειλής ΤΑΠ από τους πολίτες, αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και μεγαλύτερη μείωση φόρου για ανακαίνιση ακινήτων είναι ανάμεσα στις σημαντικές αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έρχονται από την αρχή του 2024.

Συγκεκριμένα :

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται πλέον υποχρεωτικά με την χρήση τραπεζικών εργαλείων. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του. Το μέτρο ισχύει ήδη, ωστόσο επειδή δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν υπογράψει προσύμφωνο και έχουν δώσει προκαταβολή σε μετρητά να συνεχίσουν την όλη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης μεταβίβασης, η ρύθμιση θα ισχύσει πλήρως μέσα στο 2024 και θα αφορά τις όποιες κινήσεις γίνονται από μηδενική βάση.

Κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2024 της υποχρέωσης για χορήγηση βεβαίωσης για μη οφειλή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι για την προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού να περιμένουν τουλάχιστον από έναν έως και εννέα μήνες προκειμένου να το παραλάβουν από τους Δήμους. Με βάση το νέο καθεστώς το Κτηματολόγιο θα ενημερώνει τον δήμο ο οποίος με τη σειρά του θα ελέγχει αν υπάρχει οφειλή ΤΑΠ και εφόσον υπάρχει τότε θα βεβαιώνεται το χρέος και θα εισπράττεται μέσω της εφορίας. 

Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των μακροχρόνιων μισθώσεων. 

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Επίσης όπως είναι φυσικό για όλους τους επιτηδευματίες θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τέλος παρεπιδημούντων εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.  Επιβάλλεται "τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση" το οποίο θα επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα. Το τέλος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής: σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, 1,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 10 ευρώ.

Αύξηση προστίμων για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Τα πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο σήμερα είναι οριζόντιο, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και επιβάλλεται στον διαχειριστή, είτε είναι κύριος ή επικαρπωτής ή τρίτος, θα ορίζεται πλέον στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του εκάστοτε τελευταίου φορολογικού έτους και κατ' ελάχιστο στα 5.000 ευρώ.
 Θέσπιση ανώτατου ορίου διάρκειας 60 ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση: Το όριο των 60 ημερών αφορά στη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.


Κίνητρα με μεγαλύτερη μείωση φόρου για ανακαίνιση ακινήτων

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.