Το 2023 το Ελληνικό Δημόσιο θα εκδώσει το πρώτο πράσινο ομόλογο
Το 2023 το Ελληνικό Δημόσιο θα εκδώσει το πρώτο πράσινο ομόλογο

Το 2023 το Ελληνικό Δημόσιο θα εκδώσει το πρώτο πράσινο ομόλογο

Το ομόλογο θα υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και θα ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ.
RE+D magazine
23.12.2022

Την πρώτη έκδοση "πράσινου" ομολόγου εξετάζει η Ελλάδα το 2023 σύμφωνα με την Στρατηγική Χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το ομόλογο θα υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και θα ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2023 ανέρχονται  σε 15,4 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 7 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με τις εκδόσεις νέων ομολόγων ενώ τα 4,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από άλλες πηγές όπως η EIB το RRF κλπ. Επίσης το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να συγκεντρώσει 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Με την έκδοση του πρώτου πράσινου κρατικού ομολόγου της Ελλάδας, ο ΟΔΔΗΧ στοχεύει :

-Στην ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους με τους εθνικούς στόχους βιωσιμότητας, αποδεικνύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του για την ατζέντα του για τη βιωσιμότητα, και με τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της Ελλάδας (μέσω τακτικών εκθέσεων).

-Στην ενίσχυση της επενδυτικής βάσης της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τα αυξανόμενα πρότυπα ESG των θεσμικών επενδυτών και προσεγγίζοντας νέους επενδυτές.