Το "Εργο διευθέτησης οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας" κέρδισε η Intrakat
Το "Εργο διευθέτησης οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας" κέρδισε η Intrakat

Το "Εργο διευθέτησης οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας" κέρδισε η Intrakat

RE+D magazine
26.09.2022

Προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 12,20% ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ για το "Εργο διευθέτησης οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας" με δεύτερες στη σειρά την Τέρνα ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 10,5% και τρίτη την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ με 9,73%.

Το συνολικό κόστος του έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διαύγεια, ορίστηκε σε €85,69 εκατ. (με ΦΠΑ) ενώ η χρηματοδότησή του θα προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα της Αττικής και εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάλογων έργων που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως ανάσχεση στα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα που έχει ζήσει η Αττική τα τελευταία χρόνια.

Η διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τρία έτη.

Αναλυτικά το έργο

Αφορά στην κατασκευή των έργων διευθέτησης -οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας και τμημάτων των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι την Λεωφ. Σπάτων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την διευθέτηση του κατάντη τμήματος (Χ.Θ. 4+400 – εκβολή) και την διευθέτηση του ανάντη τμήματος (Χ.Θ.4+400 -Χ.Θ. 14+990) συνολικού μήκους 15 χλμ περίπου που διασχίζει τους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας -Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος. κατασκευή Λεκάνης συγκράτησης φερτών, έργο και ειδική διατομή κτήματος Νάσιουτζικ – συμβολή υφιστάμενου ρέματος Παλλήνης, έργο συναρμογής υφιστάμενου τεχνικού Λεωφόρου Σπάτων, διευθέτηση ρέματος Καλλιτεχνούπολης και Διασταύρωσης 1, διευθέτηση ρέματος Βαλανάρη και συμβάλλοντα σε αυτό (Μύλου και Αγ. Παρασκευής), φυτεύσεις και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κατάντη τμήματος ρέματος Ραφήνας.