Το πλοίο "Express Skiathos" πούλησε έναντι €2,8 εκατ. η Attica Group
Το πλοίο "Express Skiathos" πούλησε έναντι €2,8 εκατ. η Attica Group

Το πλοίο "Express Skiathos" πούλησε έναντι €2,8 εκατ. η Attica Group

Το πλοίο θα παραδοθεί στους νέους ιδιοκτήτες το πρώτο δεκαήμερο του Αρπιλίου.
RE+D magazine
02.04.2024

Την πώληση πλοίου ανακοίνωσε η εταιρεία Attica Group σε μια συναλλαγή που θα της αποφέρει καθαρό κέρδος €2,8 εκατ. περίπου.

Πιο συγκεκριμένα, η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποίησε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου EXPRESS SKIATHOS, πλοιοκτησίας θυγατρικής της Εταιρίας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 9 εκατ. καταβλητέου τοις μετρητοίς, στην εταιρεία 4NAVER SHIPHOLDING LTD.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την παράδοση του πλοίου στους νέους αγοραστές, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2024. Από τη συναλλαγή αυτή, πραγματοποιήθηκε καθαρό κέρδος για την Attica Group €2,8 εκατ. περίπου και θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024 ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου θα ενισχυθούν κατά €9 εκατ. περίπου.