Το ΣτΕ "μεταφέρει" το εργοτάξιο για την κατασκευή του σταθμού «Ευαγγελισμός»
Το ΣτΕ "μεταφέρει" το εργοτάξιο για την κατασκευή του σταθμού «Ευαγγελισμός»

Το ΣτΕ "μεταφέρει" το εργοτάξιο για την κατασκευή του σταθμού «Ευαγγελισμός»

Μια κίνηση που, όπως λέει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσωρινά διασώζει 230 δέντρα και την υπόλοιπη βλάστηση στο Πάρκο Ριζάρη.
RE+D magazine
13.12.2023

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε μερικά δεκτή την αίτηση του Ιδρύματος του Νικολάου Πατέρα και του ίδιου του επιχειρηματία που ζητούσε τη μετακίνηση του εργοταξίου για την κατασκευή του σταθμού «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του μετρό ('Αλσος- Βείκου -Γουδή), ενώ οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν αποκλείουν η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη (ΤΕΠΕΜ) που θα συναχθεί να είναι επ΄ ωφελεία του περιβάλλοντος της έκτασης του πάρκου.

Το Ίδρυμα του Νικολάου Πατέρα έχει προσφύγει το περασμένο έτος στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί, μεταξύ των άλλων:

1) η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αδειοδότηση τμήματος της Γραμμής 4 του μετρό κατά το σκέλος που αφορά τον σταθμού του Ευαγγελισμού στο Πάρκο Ριζάρη,

2) η παράλειψη έκδοσης απόφασης για την έγκριση ΤΕΠΕΜ, όπως προβλέπεται από το νόμο 4014/2011,

3) την απόφαση του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, του υπουργείου Υποδομών, της εταιρείας Αττικό Μετρό και της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας,

4) την άδεια του Δήμου Αθηναίων, με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση του πάρκου για την κατασκευή του σταθμού Ευαγγελισμός και την παράλειψή του να εκδώσει άδεια κατάληψης.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2274/2023 απόφασή του δέχθηκε μερικά την αίτηση ακύρωσης του εν λόγω Ιδρύματος, καθώς δεν έχει εγκριθεί η ΤΕΠΕΜ και ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση προκειμένου να μεριμνήσεις για την κατάρτιση και έγκριση της εν λόγω μελέτης. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η κατάρτιση της μελέτης αυτής είναι υποχρεωτική και όχι απλώς δυνητική.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται:

«Η διοίκηση μη νομίμως απέσχε από την έγκριση τεχνικής περιβαλλοντολογικής μελέτης, για την κατάρτιση της οποίας από τον μελετητή πρέπει η ίδια να μεριμνήσει και η οποία θα έχει υποχρεωτικώς ως αντικείμενο την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής του σταθμού Ευαγγελισμός στο πάρκο Ριζάρη.

Η μελέτη αυτή, πριν από την έγκριση της οποίας πρέπει να εκφραστούν και συνεκτιμηθούν οι απόψεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, όπως προβλέπει ευθέως ή δασική νομοθεσία και επιτάσσουν οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι, μπορεί να τροποποιήσει ακόμη, επ΄ ωφελεία του περιβάλλοντος, το αρχικό σχεδιασμό του έργου στο πάρκο Ριζάρη, χωρίς ωστόσο η τροποποίηση αυτή να καθίσταται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η νομιμότητα της σχετικής εγκριτικής του αρχικού σχεδιασμού της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εκπροθέσμως προσβαλλομένης, δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της παρούσης δίκης».