Trastor: ΑΜΚ με δωρεάν διανομή μετοχών σε διευθυντικά στελέχη
Trastor: ΑΜΚ με δωρεάν διανομή μετοχών σε διευθυντικά στελέχη

Trastor: ΑΜΚ με δωρεάν διανομή μετοχών σε διευθυντικά στελέχη

RE+D magazine
13.09.2022

Για την δωρεάν διανομή μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €402.448,50 και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση ποσού €36.775,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και ποσού €365.673 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)».

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 804.897 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης των ως άνω αποθεματικών, δηλ. χωρίς την καταβολή νέων εισφορών.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι 804.897 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,53% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (75.766.233,50 €), διαιρούμενο σε 151.532.467 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 Ευρώ.

Την 08/08/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ'αριθμ. 2677209ΑΠ/08-08- 2022 (ΑΔΑ: 6ΦΡΓ46ΜΤΛΡ-5ΓΗ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Συνεδρίαση του στις 09/09/2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 14/09/2022 ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).