Τρείς κοινοπραξίες διεκδικούν το ΣΔΙΤ των €128 εκατ.
Τρείς κοινοπραξίες διεκδικούν το ΣΔΙΤ των €128 εκατ.

Τρείς κοινοπραξίες διεκδικούν το ΣΔΙΤ των €128 εκατ.

Η συνολική εξυπηρετούμενη έκταση του έργου ανέρχεται σε 115.000 στρέμματα.
RE+D magazine
12.12.2022

Τρία επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν φάκελο στην α’ Φάση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΑΥΡΩΠΟΥ».

Πρόκειται για τις κοινοπραξίες: 

  • "ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ", 
  • "ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – INTRAKAT – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε." και 
  • "ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.". 

Το έργο είναι εκτιμώμενου προϋπολογισμού €128,75 εκατ. προ Φ.Π.Α., σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ταυρωπού. 

Η συνολική εξυπηρετούμενη έκταση του έργου ανέρχεται σε 115.000 στρέμματα και βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Ο διαγωνισμός προχωρά σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης