Τρεις θυγατρικές απορροφά η Prodea ΑΕΕΑΠ
Τρεις θυγατρικές απορροφά η Prodea ΑΕΕΑΠ

Τρεις θυγατρικές απορροφά η Prodea ΑΕΕΑΠ

Η 30/06 ορίζεται ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης.
RE+D magazine
14.11.2023

Την έναρξη της διαδικασίας για την απορρόφηση των τριών θυγατρικών της, IQ HUB, PANTERRA και ΘΕΤΙΣ Κτηματική, ανακοίνωσε η Prodea

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η εκκίνηση διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία των 100% θυγατρικών της εταιρειών «IQ HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κτίριο γραφείων επί της Νερατζιωτίσσης με ενοικιαστή την KAIZEN), «PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (κτίριο γραφείων επί της Λεωφ. Συγγρού 97, Λαγουμιτσή 4 με ενοικιαστή τις POLYGREEN και AEGEAN TTEC SOLUTIONS ) και «ΘΕΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αποθηκευτικοί χώροι στην Μαγούλα με ενοικιαστές την SARMED LOGISTICS και την FOODLINK).

Οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου των Απορροφώμενων δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Prodea ΑΕΕΑΠ, δεδομένου ότι οι μετοχές των Απορροφώμενων ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Απορροφώσα. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί λόγω της συγχώνευσης και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών του Απορροφώμενων και εμφανίζει τις συμμετοχές αυτές στον Ισολογισμό της.

Κατά συνέπεια όλες οι μετοχές των Απορροφώμενων εταιρειών μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακυρώνονται επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό της Απορροφώσας «διαφορά από τη συγχώνευση».

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και των Απορροφώμενων όρισαν ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης την 30.06.2023.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτούμενης διαδικασίας.